Zde naleznete důležité informace před prvním vyšetřením řasinek ve FN MOTOL. Tyto informace ulehčí a zrychlí vyšetření, pokud budete dobře připraveni snížíte riziko nutnosti opakování odběru. Děkujeme za spolupráci. 

Studie dlouhodobého sledování vývoje plicních funkcí u pacientů s primární ciliární dyskinezí

Motolské centrum zahajuje novou studii dlouhodobého sledování vývoje plicních funkcí u pacientů s PCD. Do studie je možné zařadit pacienty s potvrzenou PCD (primární ciliární dyskinezí), kteří se narodili mezi lety 2005 až 2020 a splňují další kritéria (přesné informace podá ošetřující lékař). Více informací zde

Klinické centrum pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole je hlavním pracovištěm v České republice zajišťujícím diagnostiku a léčbu u nemocných s touto vrozenou poruchou.

Toto pracoviště je plným členem Evropské referenční sítě (ERN-LUNG). ERN-LUNG se věnuje zajišťování a podpoře péče o pacienty trpící vzácnými respiračními onemocněními v globálním měřítku. Zavazuje se k prevenci, diagnostice a léčbě vzácných respiračních onemocnění prostřednictvím péče o pacienta, vzdělávání a výzkumu na velmi vysoké úrovni.

Jsme také součástí sítě klinických studií (CTN - Clinical trial network), což umožní přístup pacientům s PCD k experimentálním lékům, jejichž vývoj dává mnoho naděje. V případě PCD zatím nebyly vyvinuty léky řešící základní příčinu onemocnění. V klinických studiích se nicméně nezapomíná na léčbu komplikací spojených se základním onemocněním, kam patří klinické studie antibiotik a protizánětlivých látek k léčbě plicních infekcí a zánětů.

Tyto webové stránky jsou určeny pro laickou i odbornou veřejnost a přinášejí průběžně aktualizované informace o této vzácné, geneticky podmíněné nemoci.

Jak se žije s primární ciliární dyskinezí? 

Paní Hana prožívá svůj život s primární ciliární dyskinezí naplno. Mnoho let jí lékaři léčili pod jinými diagnózami, ale nedala se a nakonec si cestu k té správné našla. Svůj příběh se rozhodla s Vámi sdílet. 

Deniska se od devíti let léčí pro PCD, v té době se její život zásadně změnil. A nejen ji, celé rodině. Dá se režim zvládnout? Co rodině pomáhá? Jak se s nemocí vyrovnávají? Přečtěte si příběh rodiny Denisky.