Vibrační vesta

High Frequency Chest Wall Oscilation (HFCWO, vibrační vesta) je pomůcka sloužící k očistě dýchacích cest. V zahraničí se používá zejména v USA. V Evropě, a tedy i v České republice není vesta standardně dostupná z veřejného pojištění.          V případě zájmu je proto možné si ji pořídit pouze na vlastní náklady. Dostupnost vesty v České republice je však nízká. Cena vesty se pohybuje zhruba okolo 200 000 - 350 000,- Kč.

Vibrační vesta není zařazena mezi standardní postupy respirační fyzioterapie v České republice. Toto stanovisko je založeno na výstupech zahraničních studií, které nepreferují vestu před ostatními technikami hygieny dýchacích cest. Studie, ve kterých byl prokázán obdobný či větší efekt vesty jako u manuálních technik respirační fyzioterapie srovnávaly HFCWO zejména s tzv. „chest physiotherapy“, tedy poklepovými technikami a polohovou drenáží, což jsou techniky, které také nejsou v ČR standardně používány pro častý výskyt nežádoucích účinků. V porovnání s technikami používanými v ČR vychází vibrační vesta jako signifikantně méně efektivní, zejména v počtu exacerbací a délky doby mezi jednotlivými exacerbacemi.

Na základě výše uvedeného zaujímáme stanovisko, že vzhledem k uvážení poměru cena:efektivita vesty dokážou stejnou - ne li lepší - práci udělat výrazně skladnější a levnější výdechové trenažery. Tyto trenažery jsou oproti vestě založeny na výdechovém průtoku vzduchu sloužícím k posunu hlenu v dýchacích cestách. Zároveň v kombinaci s oscilacemi (např. Pari O PEP, Acapella) pomáhají tyto pomůcky odlepení hlenu z dýchacích cest a změně jeho struktury na kapalnější, čímž jsou zajištěny výhodné podmínky pro posun hlenu směrem z dýchacích cest. 

Zdroje: 

https://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/65/3/189.full.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24287226/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23407019/

 Rehabilitační tým PCD MOTOL