Terminologie

Primární ciliární dyskineze (PCD) – vrozené onemocnění řasinek způsobující zvýšenou nemocnost dýchacího ústrojí. K příznakům patří trvalá rýma, vlhký kašel, opakované záněty uší, poruchy sluchu, záněty dutin, opakované záněty průdušek, zápaly plic. Přibližně polovina pacientů má obrácenou polohu orgánů.

Sekundární ciliární dyskineze (SCD) – získané, tedy ne vrozené, onemocnění řasinek. Sekundární dyskineze je velice častá, jelikož řasinky jsou velice náchylné k poškození například viry nebo kyselým prostředím při gastroezofageálním refluxu. Výhodou sekundárního poškození je, že je zcela návratné. Řasinky se po odeznění infektu nebo po zaléčení refluxu či jiné příčiny znovu obnoví a jsou schopny zcela plně zastávat svou funkci.

HSVM – high-speed videomicroscopy – vysokorychlostní videomikroskopie – metoda pomocí které vyšetřujeme pohyb řasinek v řasinkové laboratoři

Akinetické řasinky – zcela nehybné řasinky

Dyskinetické řasinky – řasinky se hýbou, nicméně špatně. Takový pohyb není efektivní, tedy nevede ke správné očišťovací funkci řasinkového aparátu

Ultrastruktura řasinek – struktura řasinek viditelná při použití velmi velkého zvětšení

TEM – transmisní elektronová mikroskopie – metoda používaná ke zjištění ultrastruktury řasinek

IF – imunofluorescence – histologická technika doplňující zobrazení ultrastruktury pomocí TEM

Bronchoskopické vyšetření – vyšetření dolních dýchacích cest pomocí flexibilního přístroje za celkové anestézie. Při výkonu lze odebrat bioptický vzorek (malý kousek tkáně) k vyšetření ultrastruktury řasinek.

nNO – nazální oxid dusnatý – plyn tvořený v nosních a přilehlých dutinách. Schopnost produkovat nNO používáme při diagnostice PCD, pacienti s PCD mají většinou nízkou tvorbu tohoto plynu (méně než 100 ppb).

Situs viscerum inversus – obrácená poloha orgánů