VEŘEJNOST

Doporučení pro pacienty s PCD v situaci zvýšeného rizika nákazy respiračními viry (COVID-19, chřipka)

V současné situaci se dá předpokládat, že onemocnění COVID-19 se bude v české populaci (a zároveň celosvětově) vyskytovat dlouhodobě. Je třeba si zvyknout na novou situaci a začlenit ji do režimu. Nicméně věříme, že pro pacienty s PCD nebude změna tak zásadní jako pro většinu populace, jelikož jsou naši pacienti na opatrnost vůči infekci zvyklí již od potvrzení diagnózy. V současnosti není jisté, zda u pacientů s PCD probíhá onemocnění závažněji. Z důvodu porušené mukociliární clearance (tedy i obranyschopnosti organismu) je však řadíme do rizikové skupiny. Napříč Evropou probíhá sběr dat koordinovaný Univerzitou v Bernu, který pomůže zjistit, jak infekce probíhá u PCD. V tuto dobu však kompletní výsledky nejsou k dispozici.

Doporučení ke snížení rizika nákazy
  • Často si myjte ruce vodou a mýdlem, pokud nejsou voda a mýdlo dostupné použijte dezinfekční přípravky na bázi alkoholu.
  • Nedotýkejte se obličeje, pokud nemáte čisté ruce.
  • V případě návštěvy ambulance nebo nemocnice zvažte použití respirátoru třídy FFP2 nebo vyšší, rozhodně použijte roušku.
  • Vyhýbejte se nemocným lidem.
  • Vyhněte se přímému kontaktu s dalšími osobami mimo vaši domácnost – podání ruky, políbení. Stejná pravidla by měla platit i pro ostatní členy domácnosti.
  • Vyhýbejte se místům, kde je vyšší koncentrace lidí. Především uzavřené prostory jsou rizikové. Do lékárny a do obchodů pošlete raději někoho z blízkých.
  • Na veřejných toaletách nepoužívejte vzduchové vysoušeče rukou.
  • Nesdílejte pomůcky osobní hygieny a předměty přicházející do kontaktu s ústy či nosem (příbory, kartáčky, sklenice, konvička na výplach atd.).
  • Školní docházka je možná pro většinu dětí s PCD, je však nutno dodržet zpřísněný hygienický režim. Postup konzultujte se svým lékařem, v některých případech je vhodnější domácí výuka.
  • Před chřipkovou sezónou se nechte naočkovat, pokud to váš zdravotní stav dovolí.